Předvánoční nabídka uměleckých děl

Výtěžek bude použit na financování činností s. Múzy dětem ve prospěch dětí z dětských domovů