Katalog výtvarných děl 2019-2020

Výtěžek bude použit na financování činností spolku Múzy dětem ve prospěch dětí z dětských domovů