uskutečněné akce

439 - Patron: Seznamovací víkend nových patronů a klientů - Chocerady

21.-23.4.2017

Foto z akce V Choceradech se sice nesešel vyrovnaný počet nových patronů a kluků z DD, na kráse akce a síle prožitků to ale nijak neubralo. Potenciální patronské dvojice se tu setkaly poprvé.

Protože ledoví muži udeřili dřív a jet na raftech by bylo o zdraví, připravili kluci z partnerské Atmosféry náhradní program, který co do náročnosti a míry adrenalinu za rafty nijak nezaostával. Možná naopak! Jako obvykle i tento kurz začal odbouráváním hranic mezi dospělými chlapy na jedné straně a mladými kluky na straně druhé. I přes nepřízeň počasí ukázal už páteční večer, že se sešla fajn parta a v dalších dnech je na co se těšit.

Páteří sobotního programu se staly lanové aktivity. Nejprve museli patroni spolu s mladými muži postavit po skupinách lanový přechod přes rokli a samozřejmě ho také absolvovat. Odpoledne pak spolupracovali při přesunu lesem, ztíženém tím, že někteří členové týmů byli pro tuto hru uměle hendikepováni – oslepli, nemohli používat ruce či nohy. Všechny tyto činnosti vedly k tomu, aby spolu patroni a kluci museli komunikovat a pomáhat si. To je pro získání důvěry a vzájemné poznání nedocenitelné. Vrcholem soboty a zaslouženou odměnou pak pro všechny byla večerní grilovačka. Společně připravované a baštěné jídlo i zábava kolem něj je taky spolehlivý recept na radost. A v mužské partě dvojnásob :)

V neděli si patroni a kluci v malých skupinkách povídali o tom, co by v patronském setkávání chtěli zažít. Kluci přemýšleli o svých snech nejen v osobním, ale i v profesním životě. Z víkendu, který byl pro mnohé z kluků i patronů první po dlouhé době, nebo i první v životě v čistě mužské společnosti (to narušovala jen prasnice Květa pečující o svá selata :), všichni odjížděli s natěšeným očekáváním toho, co jim přinese patronské setkávání započaté tímto víkendem dál.

Následovat budou seznamovací cesty s patrony do dětských domovů za kluky, kteří se z nejrůznějších důvodů víkendu v Choceradech nemohli zúčastnit.

Karel Navrátil

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz