echo

Andělská slavnost – komunitní akce v Dětském domově v Krompachu - letnidum.cz

6. - 7.12.2003

Již počtvrté jsme se s dětmi z Dětského domova v Krompachu i se všemi příchozími dětmi a dospělými proměnili v anděly, abychom spolu strávili poklidné adventní chvíle. Andělská slavnost byla zahájena adventním koncertem v kostele U čtrnácti svatých pomocníků. Po návratu se všichni přestrojili v malé i velké anděly, abychom se společně za zpěvu adventních písní mohli potkat na andělské hostině v nebesky vyzdobeném prostoru dětského domova. Po andělských dobrotách jsme si společně zazpívali a přišel mezi nás také kouzelník. Slavnost svými pěveckými, recitačními i tanečními vystoupeními zpestřily také děti. Dopolední čas adventní neděle jsme společně prožívali při pestrém tvoření. Děti si mohly vyrobit různé svícny i svíčky, vánoční ozdoby, netradiční přáníčka, malovat andělské bytosti, zdobit perníčky. Radost i nové dovednosti jim přinášela divadelní a kouzelnická dílnička. Celá Slavnost byla zakončena představením vánočního příběhu „V slámě spí", které společně nacvičily děti se členy kapely Fénix. Slavnostní atmosféru Andělské slavnosti výrazně podpořila společnost SODEXHO, která nám vystrojila bohatou a pestrou hostinu. Poděkování patří také o.s. Múzy dětem a Pěvcům, kteří zajistili část kulturního program.

Původní článek naleznete na stránkách Letního domu.

o.s. Letní dům

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz