echo

Ohlasy dětí z DD Pepa Lazec naši letošní návštěvu

18.10.2023

Vážený p. Navrátile, Vážené Múzy,
mluvila jsem s dětmi a vychovateli. Všichni o Vašem programu hovořili jako o velmi povedeném a líbil se jim. Budou rádi, pokud nás znovu poctíte návštěvou. Za některé děti vyřizuji poděkování já, někdo se vydal cestou osobního vzkazu, který přikládám a někdo jen cestou obrázku, který také přikládám.
Rovněž vychovatelé děkují za povedený program a i oni „navnímali“ od dětí, že se program líbil.
Budu doufat, že se třeba příště zúčastním i já.

S pozdravem

Mgr. Pavla Křesinová
sociální pracovnice
Dětský domov "Pepa" Příbram-Lazec,o.p.s.
Lazec 2, 26101 Příbram

Foto z Fotogalerie

Foto z Fotogalerie

Foto z Fotogalerie

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz