uskutečněné akce

Výjezd č.21 - DD Potštejn

14.8.2003

Do vyhlášeného letoviska v Orlických horách přijela výprava Múz se zpožděním zaviněným čerstvě vyloupeným auto a jeho opravou. Kvůli zpoždění některé děti odešly, takže se herecká sestava ocitla v nezvykle komorní společnosti. Přesto návštěva předčila všechna očekávání. Zpočátku sice i zde děti nevěděly čeho se od „múzáků“ dočkají, ale atmosféra se rychle uvolnila a do zachraňování zvířat na arše i malování se zapojili téměř všichni přítomných.

Po opožděném obědě, který návštěvníkům / L.Krbová, V.Slunéčková, K.Skalická, D.Dudík, K.Navrátil, P. Vacek a Vopelkovi/ profesionálně servírovala čtrnáctiletá Markéta děti rozehřáli jídelnu čardášem a break dancem. Čardáš nás dokonce učili, takže nastalo obecné křepčení. Po tanci se dění přestěhovalo k bazénu. Ráchání zpestřila zpěvem a harmonikou Kristýna Skalická, a po koupání došlo na další básně, písně i dramatizované povídky. Tentokrát se do četby zapojily i děti.

Přátelskou a rozesmátou atmosféru dovršilo pozvání k další návštěvě, tentokrát s nocováním a opékáním selátka. Zaznělo z úst strejdy, který se asi nejvíc zasloužil o utěšený stav a atmosféru zdejšího domova. Pozvání přijmeme stejně rádi, jak neradi jsme se s Potštejnským DD a jeho obyvateli navečer loučili.

Video

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz