uskutečněné akce

Benefiční koncert na podporu o.s. Múzy dětem spojený s dvojitým jmenováním
Stanislava Zindulky a gratulací k jeho 80tinám

20.5.2012

Foto z akce Již od ranních hodin probíhaly finální přípravy na večerní jedinečný koncert. To vše v nádherném prostředí sálu Martinů na Hudební a taneční fakultě AMU. Po celodenní první zkoušce společné pro sbor Subito a CM Kordulku se všichni přesunuli do sálu Martinů, aby své přípravy zpečetili. Před osmou hodinou se otevřely dveře všem posluchačům, kteří se sešli v hojném počtu i přes probíhající oslavy hokejové, slunečnosvitné a krásnovíkendové :) .
Po úvodním pásmu lidových písní v podání sboru Subito nastal čas k průvodnímu slovu. Principál Múz společně se spoluzakladatelem Petrem Vopelkou pronesli pár slov o naší organizaci a spolu s jen mírně opožděným přáním k 80tinámk pak našeho vzácného spolumúzáka pana Zindulku jmenovali čestným stařešinou Múz a Univerzálním dědečkem všech dětí z dětských domovů. Po tomto dojmenování, které pan Zindulka přijal, všechny přítomné do moravských luhů a hájů přenesly tóny cimbálové muziky Kordulka, která až do přestávky hrála písně ze všech koutů Valašska.

O přestávce byla slyšet na chodbách Lichtenštejnskécho paláce vesměs slova chvály a projevy nadšení, která dovršila paní Zindulková větou: "...to je snad ještě lepší než Český lev."

Propojení dvou hudebních světů (sborový a tradiční lidový), které měli možnost všichni účastníci zažít v druhé půli večera, bylo skoro neskutečné. V pěveckých sólech se střídali sólisté sboru s primášem Kordulky a nadšený, ale i brilantní sbor se propojil s bravurou instrumentalistů cimbálovky v krásný, vtipnými aranžemi umocnění souzvuk. Škoda těch několika volných židlí. Ti, kdo si nechali ujít tuto akci, ovšem netuší, oč přišli. Šušká se, že na koncertě byla pořízena nahrávka, takže třeba bude možné se na koncert přesunout alespoň dodatečně sluchem.


Děkujeme vřele hlavní organizátorce a sbormistryní Monice Novákové, druhé ze sbormistryň Míše Králové, celému sboru Subito, cimbálovce Kordulce a všem organizátorům i účastníkům.

Přejeme si více takových akcí, které pohladí duši a rozšíří radost mezi lid.

o.s. Múzy dětem


Po odečtení všech nezbytných nákladů nám připadl výtěžek ve výši 5500 kč, za které srdečně všem děkujeme!!!


Fotografie

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz