uskutečněné akce

381 - Trojdílná akce projektu Patron a D21

23.11.2013

Foto z akce Projekt PATRON v sobotu úspěšně vstoupil do své další fáze, jíž startovala supervize patronů, následovaná setkáním projektového týmu a patronů s pedagogy a manažery některých do projektu zařazených dětských domovů, po němž uzavřel sobotní program kulturní a společenský večer připravený členy projektového týmu v divadle D21.

Během supervize jsme s potěšením zjistili, že patroni jsou stále plni odhodlání a dobré vůle pomoci svým chlapeckým protějškům a v řadě dvojic už se pomoc v nejrůznější podobě koná. Procento úspěšně navázaných vztahů s fungující komunikací předčilo naše startovní očekávání a je dobrým příslibem do dalších etap projektu, pro který bychom rádi zajistili podmínky pro pokračování za rámec schválené dotace z ESF.

Ve druhé části náročného programu došlo k potřebné diskuzi o projektu a možných očekáváních mezi týmem, patrony a pedagogy z DD Kašperské Hory, Ledce a Sázava. Diskuze byla chvílemi velmi živá, ale nakonec jsme si snad vše vyjasnili a otevřeli cestu k vzájemnému pochopení a ještě vstřícnější komunikaci a spolupráci.

Na poslední část programu se většina účastníků přesunula do divadla D21, kde jsme pro ně připravili kulturní program. Divadlo Jensena Třásá zahrálo groteskní hudební jednoaktovku „Láska v ajatýmu“ a z reakcí publika bylo zřejmé, že trochu zvláštní humor představení padl na úrodnou půdu. V přestávce po divadelním představení proběhlo to nejpodstatnější, co jsme od kulturní části dne čekali - volná komunikace všech zúčastněných, která je pro vzájemné poznání nesmírně důležitá. Následoval koncert kapely odborného garanta pro klienty Evžena Nového „Mr.Z“. Příjemná jazzová muzika byla optimální tečkou za náročným dnem, během něhož jsme domluvili vše potřebné a upevnili vztahy dospělých, kteří na projektu PATRON spolupracují.

Karel Navrátil
Koordinátor zařízení náhradní výchovy projektu PATRON

Evropský sociální fond v ČRProjekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz