uskutečněné akce

408 - Školení a příprava nových patronů - Cholín

20. - 22.3.2015

Foto z akce Na konci března se uskutečnilo víkendové školení patronů, na kterém byli noví adepti patronství připravováni na svoji dobrovolnickou činnost a její zvláštnosti.

Víkendového kurzu se zúčastnilo celkem 12 mužů, kteří se po celý víkend seznamovali se specifiky kluků vyrůstajících v dětských domovech, poznávali svoje vlastní hranice, konfrontovali se se svými očekáváními a pracovali na svých patronských projektech, předběžných plánech toho co chtějí s klukem z dětského domova podnikat. Součástí školení bylo také seznámení se s desaterem patrona, kdy se školitelé věnovali vysvětlení každého z „přikázání“ desatera, a vysvětlení etického kodexu patrona. Nemohly chybět ani volnočasové aktivity, které v tomto případě spočívaly v hojném zpívání, o něž se nejvíc starali kluci z Moravy, klábosení, v němž se chlapi ladili na podobnou notu a u některých jedinců i nadšené procházky po okolí slapské přehrady.

Obohacením kurzu byla účast vychovatele z dětského domova v Písku, Radima Koreše, který patrony seznámil s tím, jak fungují dětské domovy, jaký je běžný režim dne, s jakými kluky se pravděpodobně potkají. Radim všem přítomným opět připomněl, že velikou devizou patronství je individuální setkávání mladého muže se zralým chlapem v praxi dětských domovů pro kluky zcela nedostupné. Další čím motivoval budoucí patrony, byla jeho životní filosofie – to dobré se neztratí, zaseté semínky většinou někdy vyklíčí.

Noví patroni měli možnost v průběhu víkendu čerpat zkušenosti nejen od odborných garantů, ale i od patronů, kteří jsou v projektu zapojeni již delší dobu. Ukazuje se, že výměna zkušeností je velice cennou podporou pro ty z patronů, kteří jsou teprve na počátku svého patronství. Dává jim to jasné kontury toho, co je čeká a na co se mají připravit.

Pro mnohé pak byl zlatým hřebem víkendu sobotní oslavný kulinářský večer , který byl poděkováním realizačního týmu všem patronům za jejich vytrvalou aktivitu v podpoře kluků vyrůstajících v dětských domovech. I díky nim se projektu dostává různých ocenění, ale především pozitivních odezev od ředitelů a vychovatelů v dětských domovech, ale především od samotných kluků.

Patronům zdar!

Evropský sociální fond - OPZ
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz