uskutečněné akce

415 - 2. dvojkoncert + aukce Ziriab + Hazuka MÚZY V PORTHEIMCE

8.10.2015

Tři dny po vernisáži velké výstavy „Múzy dětem v Portheimce“ se konal první z plánovaných čtyř dvojkoncertů s vloženou aukcí. Protože se k různým protivenstvím celou akci v Portheimce provázejícím přidala i vlna virových onemocnění řádící v řadách pomocníků i účinkujících, místo původně ohlášeného Ziriabu hrál úvodní arabské písně Marwan Alsolaiman s mým suplujícím doprovodem na djembe. Lešením i nadále obestavěnou a do modré tkaniny zabalenou Portheimku opět smáčel déšť a také řada původně ohlášených hostů kýchala do peřin. Přesto vládla uvnitř nálada sounáležitosti plná pohody a úsměvů.

Jako licitátor měl tentokrát premiéru Martin Zahálka junior, jenž se se svými kamarády nemalou měrou zasloužil už o zdárnou organizaci akce a instalaci výstavy. K rozproudění a navnadění dražitelů tentokrát kromě drobných, nejen uměleckých předmětů posloužily i písničky, které byly také draženy. Nešlo samozřejmě o vlastnictví autorských práv, ale o bezprostřední hraní písniček a netýkalo se to jen Marwana, ale také HaZuKy, která zahrála část svého repertoáru po vlastní aukci. Návrhem na dražbu písniček přispěl k dobré náladě dvorní mág Múz Paul Merild, který přidal k dobrému i pár čarovných kousků.

Hudba a humor jako hlavní stavební kameny podvečera byly zárukou a pojistkou toho, že i v menším počtu než by bylo pro účel akce ideální se opět setkání všem zúčastněným bude líbit.

I stalo se ... omlouváme se jen za výjimečnou absenci fotek - viry složily i fotografa – a díky patří všem, kdo přišli!!!

Za Múzy dětem
Karel Navrátil

Galerie Portheimka

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz