uskutečněné akce

484 - PATRON: Seznamovací mise v DD Tišnov

20.11.2018

Cesta do Tišnova byla ztížena nejen nepřízní počasí, výlukami na železnici a zácpami na silnicích, ale také faktem, že jsme se všichni potkali poprvé. Poprvé jsme navštívili zdejší DD, poprvé jsme se potkali s paní ředitelkou a vedoucí vychovatelkou, poprvé jsme se spolu potkali s oběma patronkami Janou a Zuzanou a hlavně - šlo o první setkání s děvčaty přihlášenými do projektu. Nezúčastnily se totiž nedávného seznamovacího víkendu, což je pro start patronského vztahu trochu nevýhoda. Podstatným je i fakt, že pro zdejší dětský domov je účast v projektu krokem do neznáma. Takže to bylo skoro jako před lety, kdy jsme s projektem začínali.

Přes vyjmenované nevýhody bylo vše, co jsme v Tišnově zažili příjemné. Dětský domov působí v mezích daných architekturou útulně a domácky, vstřícné byly obě dámy, děti na chodbách působily sebevědomě a obě adeptky, jak Yvet, tak Nikola, přes pochopitelnou rezervovanost vůči vpádu cizích osob souhlasily s další schůzkou.
To bylo vlastně maximum možného a mně nezbývá, než jim všem držet palce a doufat že se schůzka bez asistujících “čumilů” vydaří, holkám spolu bude dobře a užijí spoustu zábavy nejen za týden, ale v dalších letech.

Karel Navrátil – koordinátor projektu PATRON

Projekt

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz