uskutečněné akce

496 - PATRON: seznámení nových patronských dvojic Jihlava a Žďár nad Sázavou

14.6.2019

Jako rodinný výlet mohla na první pohled působit patronská výprava do Jihlavy a Žďáru. Manažer projektu Lukáš vzal sebou totiž devítiletou dceru Bětulku a já fenku Čikitu. Nicméně účelem cesty bylo vytvoření dvou nových patronských dvojic a skladba výpravy nám jen pomáhala charakter výpravy trochu odoficializovat.

V Jihlavě jsme se setkali nad restaurační kávou s patronkou Zuzanou, řekli si vše potřebné o očekávaném průběhu návštěvy i jejího budoucího vztahu s Katkou ze zdejšího DD a pak jsme se přesunuli do hlavní budovy DD. Se vstřícným panem ředitelem, psycholožkou, také Kateřinou, která má zatím projekt Patron na starost i už zmíněnou Katkou u kávy jsme během krátkého času načrtnutý scénář v podstatě beze zbytku a bez problémů naplnili. Protože šlo vše tak hladce, nechali jsme Zuzanu a Katku, aby se seznámily bez naší, teď už zbytečné asistence a vyjeli do Žďáru.

Tam nás očekával Marek, který si patrona vysloveně vyžádal po promítání filmu o odchodu z děcáku a krátkém představení projektu, které se konaly ve Velkém Meziříčí na sklonku loňského roku. Marek nás pak opakovaně telefonicky žádal o svého patrona, vypsal přihlášku a tak jsme se za ním vypravili. Návštěvu jeho budoucímu patronovi překazila dobolená, ale i bez jeho fyzické přítomnosti se nám vydařilo seznámení s milým Markem, vstřícnou, byť ráznou paní ředitelkou, domluva pravidel setkávání a mé další návštěvy, tentokrát už s patronem Danem až se vrátí z dovolené.

Posezení a povídání ve stínu pergoly bylo tak příjemné a naděje vczbuzující, že jsme se rozhodli zakončit úspěšnou cestu ve zdejší skvělé cukrárně. To sem už zdánlivě nepatří, ale protože sem občas zavítá na dortíky parta budoucích patronů po školení, určitý patronský rituál to je.

Tak ať se oba patronské vztahy vydaří a čeká je úspěšná budoucnost!

Projekt

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz