uskutečněné akce

511 - PATRON: Supervize s několika NEJ

18.1.2020

Foto z akce Po 7 letech trvání projektu a desítkách supervizí patronů a v posledních třech letech i patronek se konala supervize s řadou novinek a vstupů do nových prostorů, které nás trochu naplnily trémou.

Poprvé šlo o společné setkání patronů a patronek. Poprvé byla supervize spojena s edukačním prvkem: přednáškou a poprvé byl program naplánován na tak dlouhý čas. Skutečnost ovšem všechny obavy ukázala jako bezpředmětné. Přestože byl program velmi náročný, opět se ukázalo, jak výjimečnými osobnostmi patroni a patronky vesměs jsou. Oproti obavám se mužská a ženská energie vzácně doplňovaly a obě skupiny se vzájemně obohacovaly. To je ale nepřesné, protože to nebyla supervize dvou skupin, ale jednoho společenství spojené stejným cílem a snažením. Přednáška supervizorů Jany a Martina se vstupy Evžena na těžké téma traumat obvyklý supervizní program doplnila velmi ústrojně a všichni účastníci ji kvitovali s povděkem jako nesmírně inspirativní obohacení.

Akce to byla do té míry vydařená, že patroni i Patronky na závěr důrazně žádali o její pokračování, nejlépe v prodloužené víkendové variantě. Pět žen a dvacet chlapů fungovalo téměř Zázračně harmonicky a všichni tak potvrdili jak výjimečnost projektu Patron, ale hlavně lidí, kteří jej v té či oné roli realizují. Velký dík všem !!!

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz