uskutečněné akce

525 – Múzy dětem v Portheimce 2020 - dernisáž

17.12. 2020

Foto z akce Čtvrteční dernisáž se uskutečnila po pondělní vyhlášení 4. stupně covidového PSA skoro jako zázrakem. Většinu zpřísňujících opatření totiž dosud vláda načasovala na čtvrtek, tentokrát však jako by nám covidoví regulčíci chtěli jít na ruku a my jsme proto ve čtvrtek přece jen mohli v Portheimce uskutečnit poslední letošní a(u)kci.

Sešlo se nás tam najednou maximálně 19, přesně podle ten den platných pravidel. Pravda, hodinu před startem jsme se na místě sešli s kolegy z kapely Fénix a chvilku jsme si osvěžovali skoro rok nehrané autorské koledy. Se začátkem samotné akce jsme chvíli otáleli a čekali na původně ohlášeného pana místostarostu, ale pak už jsem po přivítání všech přítomných pro nově příchozí stručně představil Múzy a předal slovo kouzelnému a kouzlícímu licitátorovi Paulovi.

Aukce se rozjela čile a vesele a krom vsuvek v podobě kouzel jsme ji skrovně okořenili i hudbou.

Nad očekávání úspěšnou aukci /vydraženo za téměř 16 tisíc korun/ umocnil nadějný fakt, že výstava zůstane v Portheimce nainstalovaná až do konce ledna.

Po individuální domluvě se tudíž mohou Ti, kdo dernisáž nestihli, na všechny exponáty podívat v reálu a v případě zajmu je i zakoupit.

A s námi všemi se těšit na lepší příští!!!

Karel, vděčný principál Múzy Dětem

Aktéři na místě: Baruška, Čikita, Katka, Katy, Zuzka, Marek, Paul
Nejzasloužilejší s přípravou pomocnice: Libuška a Katka.

MČ Praha 5Galerie Portheimka
Fotografie

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz