uskutečněné akce

522 – Múzy dětem v Portheimce 2020 - příprava a slavnostní vernisáž

30.9. 2020

Foto z akce Díky úspěchu Tříkrálové aukce, kterou pro nás na přelomu roku uspořádala Galerie Vltavín, se nám zásoba neprodaných výtvarných děl od spřátelených výtvarníků povážlivě ztenčila /zaplaťpámbu!/ a tak jsme se museli spolehnout nejen na tradiční dárce, ale oslovit ve větší míře než jindy i výtvarníky, kteří Múzy doposud darováním díla nepodpořili. Protože jsme k tomu využili i řadu přátel a přes ně i některé galeristy, sešlo se děl tolik, že se nám nakonec do malé D galerie Portheimky ani nevešly. Za souslovím „sešlo se“ se ale samozřejmě skrývají stovky telefonátů, schůzek a návštěv ateliérů zdaleka nejen v Praze. K tomu administrace, transport, focení a adjustace děl, příprava katalogu a tak dále a tak podobně. Zkrátka od července bylo co dělat a v klidném tempu by to šlo snad jen kdybychom začali už v březnu. To nás ovšem navštívil nevítaný host covid.

Ale stesky nejsou na místě, protože nakonec zahájení výstavy dopadlo nad očekávání dobře!!! Na 180 děl se nám podařilo sladit tak, že celek působí nečekaně harmonicky a vytváří prostředí, v němž se náramně daří i ostatním druhům umění. Na vernisáži, kam překvapivě dorazila hojná návštěva reprezentovala divadlo licitátorka Hanka Malaníková, za hudebníky tu byla bránici přítomných obdobně roztřásající Saša Niklíšková a magické umění tradičně skvěle reprezentoval múzí mág Paul Merild.

Po oficiálním úvodu, jehož se za nemocného místostarostu Herolda ujal dr. Bednář, předseda kulturní komice MČ Praha 5 se rozjela vlastní akce. Písně střádala dražba i kouzla a vše to vše se podílelo na skvělá atmosféře a sdílené radosti. Kvůli Čikitině strachu ze všelikého bouchání mělka licitátorka dražební zvoneček a každý vydražený kousek jí pomáhala odštěkávat další fenka Fidorka. K tradičním návštěvníkům a četným novým autorům přibyli i zájemci mimo řady přátel a výsledek aukce, který přesáhl 23 tisíc překvapivě předčil výtěžky vernisáží z let předchozích.

Nezbývá než se těšit za další a/u/kci 15. října, kterou určitě dokážeme pružně přizpůsobit momentálně platným covidovým předpisům. S Petrem Niklem lze řádit i bez zpěvu – pokud by nás mělo být uvnitř jen deset, budeme se dostatečně hravě střídat, připravíme nějaká dramaturgická překvapení a určitě si radost a sounáležitost vzít pandemií ani panikou nedáme. Těšíme se na Vás!

Karel, vděčný principál Múzy Dětem

Nadšení aktéři na místě: Hanka, Saša, Paul, Ivana, Katy, Sabča, Čikita, Fidorka
Nejzasloužilejší s přípravou pomocníci: Ála, Katka, Lenka, Martina, Zuzana a Matěj.

Největší dík samozřejmě patří všem výtvarníkům, bez jejichž nezištné ochoty věnovat do dražby svá díla, by se nejen akce nemohla konat, ale také bychom nemohli jezdit za dětmi do DD!!

MČ Praha 5Galerie Portheimka
Fotografie

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz