uskutečněné akce

526 – Múzy dětem a DD v ČR na přelomu let 2020/21

12.1.2021

Tentokrát jsme vynechali obligátní mailovou smršť a rozhodl jsem se, že děcáky s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, koncem roku obtelefonuju, zeptám se, jak zvládli a zvládají covidové vlnobití, jestli něco nepotřebují a do budoucna nabídnu jak návštěvu Múz, tak zapojení jejich dospívajících do projektu Patron.

Vánoční obtelefonovávání 54 děcáků (většinu těch moravských obdobně kontaktovala partnerská zlínská Atmosféra) se protáhlo z nejrůznějších důvodů až do ledna. Dětské domovy se ocitly během obou vln trochu mimo obecnou pozornost, ačkoli by intenzivní pomoc rozhodně potřebovaly. V mnoha případech se jim dostalo aspoň té technické, kterou potřebovaly akutně kvůli on-line výuce.
Vyjmenovávat vše s čím se museli a musejí jejich zaměstnanci potýkat by zabralo u každého zařízení několik stránek, takže jen stručně:
Jsou DD, kterým jako by se covid vyhnul. A nejsou to kupodivu jen ty, které jsou víceméně izolované, třeba i s vlastní školou.
Některé DD jsou částečně “promořené”, což si ředitelé pochvalují jako lepší variantu pro případnou další covidovou krizi. Měli by totiž aspoň některé vychovatele bez rizika nákazy.
A je i pár zařízení, jimž museli na pomoc přispěchat vychovatelé odjinud, nebo dokonce vojáci, když s covidem lehla většina zaměstnanců.

Co ale bylo slyšet ode všech, byla velká vděčnost za projevený zájem a stejně velké zklamání nad tím, že je ministerstvo školství nechalo v podstatě celou dobu mimo okruh svého snažení.
Vychovatelé, kteří místo obvyklých osmihodinových směn slouží dvanáctky a suplují učitele jsou s dětmi skoro pořád, a protože často navštěvují děti z jednoho zařízení třeba 5 různých škol, je v době školní docházky riziko nákazy podobné, ne-li větší než u učitelů. Ti přece jen nemusí být s dětmi v tak přímém a dlouhodobém kontaktu. Aspoň při pořadí vakcinace by měli být vychovatelé na stejné úrovni s učiteli.

Co si ale řada ředitelů chválila byl paradoxně zlepšený vztah mezi vychovateli a dětmi. Zřejmě pocit sdílené krize v mnoha případech pomohl obě strany sblížit. A totéž zhusta platí i o zaměstnancích. V tom enormním zápřahu jim zjevně na jakékoli nesváry nezbyl čas ani síly.

Zájem o Patrona projevili vlastně všichni, kdo mají klienty v odpovídajícím věku a zájem o návštěvu Múz úplně všichni.
Tak už aby covidivé vlnobití skončilo a mohli jsme všechen ze strany DD projevený zájem začít uspokojovat a jezdit za dětmi!

Karel Navrátil principál Múz a koordinátor projektu PATRON

Projekt

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz