uskutečněné akce

533 - PATRON: Školení a vzdělávání patronek a patronů (Kácov)

4.- 5. 6. 2021

Foto z akce Start byl v pátek na Zlíchově s manažerem projektu Lukášem v roli autobusáka, který nabírá tým a veze jeho podstatnou část na místo dlouho očekávaného a kvůli covidu odkládaného činu. Já se musel cestou průběžně věnovat telefonické produkcí velké sobotní akce Múz na náplavce, ale sdílet radostné očekávání a zdravou předstartovní horečku jsem se spolucestujícími Janou, Karol, Michalem a Lukášem stíhal i při tom.

Dějištěm patronského organizovaného hemžení byl překvapivě velkolepý Sport hotel Kácov s venkovním i krytým bazénem a spoustou sportovišť, jež si ovšem nikdo z týmu užít nestačil. Velkolepý nebyl jen hotel, ale i náš počet. Sešlo se nás i s týmem na čtyřicet, což je v historii projektu rekord. K tomu lze připočítat několik dalších „poprvé“: spojení školení elévů a elévek do koedukované dvoudenní akce, poprvé probíhalo také paralelně školení noviců a vzdělávání těch zkušenějších.

Ze všech účastníků sálala radost z možnosti vidět se naživo i lačnost po poznatcích a samozřejmě i z přiblížení momentu seznámení se svým mladým protějškem. To vše platilo nejen o všech patronkách a patronech, ale i o celém našem týmu.

Připravený program by určitě zaujal i lidi znalostí projektu nedotčené, takže u již zasvěcených elévů i zkušených “pardálů” padl na úrodnou půdu. Po Evou bezvadně připravených a vedených „ledolamkách“ následovaly Michalem řízené výměny dotazů a zkušeností v trojicích kombinovaných ze zkušených a elévů a trojice obměňované v různých prostorech a sestavách, to vše umocněno již zmíněným počtem. A to prosím v sobotu ráno přijeli tři další, kteří pátek nestihli.

Neodmyslitelné večerní volné povídání a radování už sice trochu poznamenala únava, ale o to bylo spontánnější a veselejší.

Druhý den po družné snídani se skupiny rozdělily. Vzdělávání zkušených patronek a patronů probíhalo symbolicky v patře, školení elévek a elévů naopak v suterénní konferenční místnosti, kam za námi přijel z Písku osvědčený “edukátor” adeptů patronství Radim Koreš. Tradičně reagoval na představy noviců a novicek o tom, jaké děti jsou v “ústavce”, s čím se potýkají, jak vypadá provoz děcáků, do jaké míry jsou světy uvnitř a vně prostupné, co čeká děti po odchodu z DD atd. atp.

Za devět let fungování projektu jsem se ještě nesetkal s tak solidním vhledem adeptů patronství do problému ústavní výchovy a s tak kompetentními dotazy. Pravda, většinou už absolvovali dvě on-line školení, ale své určitě udělaly i páteční dia a trialogy mezi zkušenými a nováčky. Dotazů bylo tolik, že se Radimovi občas rosilo čelo, ale míra zájmu i vhledu byly velkým příslibem pro budoucnost a nebýt časového omezení, trvalo by sycení informací lačných minimálně další hodinu.

Po obědě jsme museli s Radimem odjet, ale stihli jsme ještě aspoň jedno skupinové foto. Odpolední program vzdělávání i tvorby individuálních projektů pro patronské dvojice už probíhal z větší části mimo učebny v přírodním prostředí a naplnil beze zbytku představy týmu. Troufám si říct, že očekávání všech patronek a patronů i elévek a elévů výrazně předčil. Jediným stínem je fakt, že kvůli restriktivním opatřením a jejich načasování už do prázdnin nestihneme seznamovací víkend s děvčaty a chlapci, kteří na své patrony a patronky čekají, ale čekat a odkládat jsme se naučili, takže určitě všem nadšení a odhodlání vydrží do podzimu. V některých případech, kdy nás o to děti nebo děcáky požádaly ovšem přece jen proběhne seznamování individuálně během června. Doufejme, že vše dopadne tak skvěle, jako celá akce v Kácově.

(*patron)Karel Navrátil, principál Múz dětem a koordinátor projektu PATRON (patron*)

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz