uskutečněné akce

554 - PATRON: Nové dvojice - jaro 2022

jaro 2022

Projekt Patron jede už desátým rokem klidně jako orient expres a spolehlivě jako švýcarské hodinky. Stejně jako u zmíněných symbolů kvality by to ale nešlo bez spolehlivého týmu, stálého přisunu energie, bedlivého hlídaní kvality a hlavně: náboru nových Patronek a patronů a jejich párování s mladými protějšky z DD, DDŠ a VÚ.

Zájem o patrony i patronky v zařízeních celé republiky nejen neutuchá, ale postupně roste, takže je třeba aspoň 2x ročně dělat směrem k mužům a ženám intenzivní nábor patronů a patronek a zájemce pak patřičně seznámit s tím, co je čeká, pokud se patronskými dobrovolníky chtějí stát.

Stejně tak je potřeba osobně znova a znova motivovat děvčata a kluky v zařízeních náhradní výchovy v celé ČR, protože jejich obměna je setrvalá a bez osobního nasazení by nábor nefungoval.

Výsledkem několikaměsíční přesně cílené snahy pak jsou nové patronské dvojice, jež převážně vzniknou na seznamovacích víkendech. Jen výjimečně dojde i k seznamování dvojice přímo v dětském domově.

Poslední takovou půlroční anabázi jsme završili teď v květnu a výsledkem je nejen startovní natěšení kluků, holek a samozřejmě i patronů a patronek, ale také první společné zážitky načerpané během seznamovacích víkendů ve Zlenicích.

Následně už došlo a dochází i k prvním společným setkáním partnerských dvojic bez asistence.

K dosavadním dvojicím, kterých už bylo od startu projektu na 150 přibylo po letošním jarním maratonu 8 dalších. Tak ať vám to kluci a holky vydrží a prospívá!!!

Za celý tým programu Patron vám to přeje (a všem kolegům a kolegyní děkuje)
Karel Navrátil – koordinátor Patrona a principál Múz dětem

Projekt Liga otevřených mužů

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz