poskytnuté granty a dotace

Po téměř dvou letech, kdy veškerý provoz spolku Múzy dětem kompletně financoval generální sponzor Ing. Petr Vopelka, se provoz a záběr našeho spolku rozšířil natolik, že jsme do jeho financování museli zapojit i standardní mechanismy. Výsledkem jsou různá grantová řízení, kterých se průběžně zúčastňujeme a následně i granty, které nám umožňují činnost v šíři, která by při původním způsobu financování nebyla myslitelná. Zejména ambiciózní projekt Život nanečisto je tak náročný, že pro něj budeme muset shánět finance u dalších velkých institucí. Zatím nám jeho přípravy pomohla realizovat Nadace Terezy Maxové.
Všem, kteří nám pomáhají s financováním naší činnosti děkujeme.

Za spolek Múzy dětem
Ing. Petr Vopelka a Karel Navrátil

Granty, dotace a dary v roce 2013

srpen 2014

Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2013

Poskytovatel grantu, dotace nebo daru Částka
ESF na projekt PATRON 499 752 Kč
NTMD 16 000 Kč
MŠMT na projekt MÚZY DĚTEM 2013 170 000 Kč
NF Asante Kenya 18 882 Kč
NF Albert 75 000 Kč
ROTARY klub - na Na Dračích lodích k létu 40 000 Kč
CELKEM    819 634 Kč

Granty, dotace a dary v roce 2012

srpen 2014

Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2012

Poskytovatel grantu, dotace nebo daru Částka
ČSOB na ŽNN 700 000 Kč
NF Albert 944 704 Kč
NTMD na ŽNN 88 000 Kč
projekt Medela 3 490 Kč
NTMD na Money camp 16 000 Kč
1.splátka na projemkt PATRON 10 000 Kč
MPSV na ŽNN 671 400 Kč
CELKEM 2 433 594 Kč

Granty, dotace a dary v roce 2011

srpen 2014

Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2011

Poskytovatel grantu, dotace nebo daru Částka
ČSOB 2 400 000 Kč
NTMD 74 507 Kč
MPSV 645 810 Kč
Fun Art 7 000 Kč
MŠMT 140 000 Kč
CELKEM 3 267 317 Kč

Granty, dotace a dary v roce 2010

srpen 2014

Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2010

Poskytovatel grantu, dotace nebo daru Částka
NF Asante Kenya 93 238 Kč
NF Albert 225 000 Kč
Nadace VIA 6 695 Kč
nadace forum 2000 540 Kč
MŠMT 348 300 Kč
ČSOB 280 000 Kč
MPSV 222 173 Kč
NTMD 620 192 Kč
CELKEM 1 796 138 Kč

Granty, dotace a dary v roce 2009

květen 2010

Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2009

Poskytovatel grantu, dotace nebo daru Částka
MPSV - rodina 1 300 799 Kč
benefice - kavárna POTRVÁs r.o. 5 180 Kč
NTMD - ING 20 000 Kč
nadace T-MOBILE 31 695 Kč
Ing.Petr Vopelka 216 000 Kč
NTMD - ČSOB 240 000 Kč
MHMP - prevence kriminality 100 000 Kč
MEDELA 64 055 Kč
CELKEM 1 977 729 Kč

Granty, dotace a dary v roce 2008

květen 2010

Seznam získaných grantů, dotací a darů v roce 2008

Poskytovatel grantu, dotace nebo daru Částka
NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ 52 800 Kč
hejtman STŘEDOČESKÉHO KRAJE 100 000 Kč
MPSV 929 143 Kč
NADACE TEREZY MAXOVÉ 436 000 Kč
PROGRESA S.R.O. 200 000 Kč
STŘEDOČESKÝ KRAJ 225 000 Kč
MHMP 150 000 Kč
MŠMT 364 000 Kč
MEDELA 93 238 Kč
Ing. Petr Vopelka 400 000 Kč
sbírky 70 000 Kč
ČSOB 700 000 Kč
CELKEM 3 720 181 Kč

Granty a dotace v roce 2007

říjen 2007

Seznam získaných grantů a dotací v roce 2007

Datum Poskytovatel grantu nebo dotace Částka
1. čtvrtletí 2007 Česká agentura Mládež 210 000 Kč
1. čtvrtletí 2007 Magistrát Hl. Města Prahy 200 000 Kč
1. čtvrtletí 2007 Nadace Terezy Maxové - RWE 280 000 Kč
2. čtvrtletí 2007 Ministerstvo kultury 20 000 Kč
2. čtvrtletí 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 35 000 Kč
6.3.2007 Nadace Terezy Maxové 288 250 Kč
srpen 2007 Nadace Terezy Maxové 79 000 Kč
31.8.2007 Nadace Terezy Maxové 277 808 Kč

Granty 2003-2006

leden 2007

Seznam získaných grantů v letech 2003-2006

Datum Poskytovatel grantu Hodnota grantu
2006 Nadace Auxilia 30 000 Kč
2006 Nadace Naše dítě 30 000 Kč
2006 Nadace Terezy Maxové 50 000 Kč
19.7.2005 Nadace Divoké husy 18 000 Kč
7.7.2005 Nadace Terezy Maxové 120 000 Kč
2.3.2005 Středočeský kraj - Fond kultury 25 000 Kč
3.12.2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 80 000 Kč
29.6.2004 Magistrát hl. města Prahy 50 000 Kč
 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz