spříznění

Nadace Terezy Maxové

Nadace Terezy Maxové nám pomohla při zahájení činnosti spolku Múzy dětem tím, že nám zprostředkovala vstup do dětských domovů. Pomohla nám tak získat v počátcích našeho působení tolik potřebné kontakty. V posledních letech poskytuje pro projekty našeho spolku nezanedbatelnou podporu finanční i jinou.
Nadace již neexistuje.

Nadace Terezy Maxové dětem

Na přelomu let 2008 a 2009 vznikla tato Nadace rozdělením původní Nadace Terezy Maxové na 2 subjekty. Navázali jsme společně na spolupráci s původní nadací a přejem Nadaci Terezy Maxové dětem (i ve vlastním zájmu a v zájmu dalších NNO) vše nejlepší!
Více viz www.terezamaxovadetem.cz.

Organizace, podílející se na realizaci projektu Život nanečisto:

Prázdninová škola Lipnice

Prázdninová škola Lipnice – partner projektu. nezisková nevládní organizace s téměř 30letou tradicí usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn hrou, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním.
Více viz www.psl.cz.

Sebe spolu

SES - Sdružení SEbe Spolu se věnuje aktivitám v oblasti zážitkové pedagogiky, osobnostního rozvoje v rámci výchovy a vzdělávání a především týmové spolupráci. Působí ve vzdělávání pedagogických pracovníků v programu SES TEACHER, spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Praze, kde lektoři SES pracují na vzdělávacích modulech Týmová spolupráce a Komunikace. Pro kolektivy dětí a mládeže realizuje především zážitkové kurzy a intenzivní workshopy na bázi zážitkové pedagogiky. Osm let pořádá kurzy pro třídní kolektivy základních a středních škol věnované vztahům, pravidlům, komunikaci, vzájemnému respektu a primární prevenci sociálně patologických jevů.
Více viz www.sebespolu.net.

Malé Vinohradské divadlo

Malé Vinohradské divadlo - mladý divadelní soubor, jehož členové jsou schopni improvizovat, flexibilně se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám a spolupracovat s dětmi, což osvědčili v průběhu čtyř let při návštěvách dětských domovů se spolkem Múzy dětem.
Více viz www.male-vinohradske.com.

Pro třetí fázi projektu Život nanečisto jsme získali další partnerské subjekty:

Duha

Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.
Více viz www.duha.cz.

Lata

Studentské sdružení Lata nabízí osobní konzultanty a průvodce pro individuální práci s klienty, kteří odcházejí do reálního života, nebo se na odchod připravují.
Více viz www.lata.cz.

o.p.s. Rozmarýna

o.p.s. Rozmarýna nabízí práci a praxi pro klienty projektu v sociální firmě, spojenou s možností sociopsychologických konzultací.

Další organizace, které nám pomáhaly v různých fázích činnosti:

Letní dům

Cenné informace o dlouhodobé systematické práci s dětmi v konkrétních domovech, které jsme od členů Letního Domu získali doplnila společná akce Andělský den v DD v Krompachu. Navštěvujeme pravidelně i další ze dvou dětských domovů o něž Letní dům pečuje, tedy DD v Radeníně.
Více viz www.letnidum.cz.

Střep

S tímto spolkem připravujeme velmi úzkou spolupráci na bázi společných workshopů pro zájemce z řad pracovníků dětských domovů a dalších činností, které v ideálním případě povedou k návratu dětí z ústavů do resocializovaných rodin. Klienti STŘEPu se zúčastnili návštěvy DD v Klánovicích (viz články v rubrice echo) a plánujeme další společné akce určené i pro klientské rodiny STŘEPu.
Více viz www.strep.cz.

Časopis BRAVO

Dlouhodobě poskytuje drobné dárky a ceny pro vítěze, jak pro návštěvy DD, tak větší akce pořádané spolkem Múzy dětem.
Více viz www.bauermedia.cz/casopisy/bravo.

Časopis Korálki

Dvouměsíčník plný návodů na výrobu šperků, ozdob a dekorací nejen z korálků
Více viz www.koralki.rooya.cz.

Creperie Café Girafe

"Žirafa" zajistila catering na některých akcích Múz a Korálků.
Více viz http://www.cafegirafe.cz.

Liga otevřených mužů

Liga otevřených mužů spolupracuje se spolekm Múzy dětem na projektu Patron, který si klade za cíl podporovat schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 - 21 let začlenit se do společnosti aě získat a udržet si zaměstnání. Patroni by měli mladým mužům vytvořit často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávat jim své zkušenosti a být jim podporou při vstupu do běžného života.
Více viz http://web.ilom.cz.
 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz