podporují nás

Ing. Petr Vopelka

Spoluzakladatel spolku Múzy dětem. V prvních letech financoval činnost Múz plně, po dramatickém rozšíření činnosti se i nadále na financování podílí zásadním způsobem.

Městská část Praha 5

Městská část Prahy 5, kde máme sídlo, opakovaně podporuje velké výstavy výtvarných děl s aukcemi ve prospěch Múz a podstatnou měrou podpořila i IX. ročník naší pravidelné akce "Na dračích lodích k létu".

EU Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

OP Zaměstnanost 2014 - 2020
Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:
podpory zaměstnanosti,
rovných příležitostí žen a mužů,
adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
dalšího vzdělávání,
sociálního začleňování a boje s chudobou,
modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Nadace Terezy Maxové dětem

Na přelomu let 2008 a 2009 vznikla tato Nadace rozdělením původní Nadace Terezy Maxové na 2 subjekty. Navázali jsme společně na spolupráci s původní nadací a přejem Nadaci Terezy Maxové dětem (i ve vlastním zájmu a v zájmu dalších NNO) vše nejlepší!
Více viz www.terezamaxovadetem.cz.

Projekt Medela

V roce 2007 nám umožnila Medela uspořádat letní tábor pro dospívající děti z dětských domovů. V roce 2008 je určena čtvrtina z výtěžku charitativních akcí Medely ve prospěch projektu Život nanečisto. Múzy se naopak zásadním způsobem v obou letech podílely na činnosti Medely.
Více viz www.projektmedela.org.

Časopis BRAVO

Dlouhodobě poskytuje drobné dárky a ceny pro vítěze, jak pro návštěvy DD, tak větší akce pořádané spolkem Múzy dětem.

Dexus Internet s.r.o.

Dexus Internet s.r.o. je česká hostingová společnost, která klade největší důraz na spolehlivost a zabezpečení poskytovaných služeb, mezi které patří zejména registrace a správa domén, webhosting, serverhosting a správa serverů.
Dexus podporuje formou hostingu zdarma či poskytnutím výrazné slevy na čerpání služeb zajímavé kulturní, vzdělávací či jiné projekty, mezi které lze zařadit i Korálky dětem. U Korálků dětem se nám líbí zacílení aktivit přímo na děti z dětských domovů, kterým projekt pomáhá najít smysl jejich pošramoceného života, naučit se orientovat v dnešním světě a připravit se na jeho záludnosti. To vše ve světě a v době, kdy zejména děti potřebují více péče i pochopení.
Více viz www.dexus-hosting.cz.

STORM

Ojedinělý design. Invence. Přesnost. Osobitost. To je vše, co potřebujete vědět o jedné z nejprogresivnějších britských značek, která svými výjimečnými hodinkami, šperky a módními doplňky navždy změnila tvář světové módní scény. STORM udává tón, boří hranice, mění pravidla.
Více viz www.stormwatches.cz.

Stavitelství Řehoř, s. r. o.
Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského

Vojenský a špitální řád Lazara Jeruzalémského a Stavitelství Řehoř opakovaně financují naše návštěvy v Dětské psychiatrické nemocnici, kde se mj. setkáváme i s dětmi, s nimiž se známe z návštěv zařízení náhradní výchovy a umožňují nám tak ulehčit aspoň trochu nelehkou situaci, v níž se nalézají.
Více viz www.stavitelstvirehor.cz a www.oslj.cz.

Nadace Život umělce

NADACE ŽIVOT UMĚLCE byla založena 3. 6. 1992 na půdě společnosti INTERGRAM. Svou činnost realizujeme ve čtyřech základních oblastech:
Aktivní podpora mladých výkonných umělců
Podpora projektů
Podpora výkonných umělců seniorů
Nezapomeneme (pietní místo na Vyšehradském hřbitově)
Více viz www.nadace-zivot-umelce.cz.

Divadelní klub Troníček

Divadelní klub Troníček se nachází na rohu Vladislavovy a Purkyňovy ulice v činžovním domě, který byl postaven v roce 1938 stavitelem Františkem Troníčkem.Architekt František Troníček (1876 – 1948) patří k důležitým českým stavitelům meziválečné éry. Spolupracoval s předními architekty a výtvarníky své doby a stavby, na nichž se podílel dodnes patří mezi architektonické památky nejen na území města Prahy.

Více viz www.divadlo-tronicek.estranky.cz.

Další sponzoři...

  Sponzor projektu Život nanečisto:

 

 

 

Preciosa - České křišťálové sklo a bižuterie s tradicí
 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz