působnost

Spolek Múzy dětem navštívil za dobu svého působení již mnoho dětských domovů, zařízení náhradní výchovy, výchovných ústavů, domovů mládeže, ústavů sociální péče, azylových domů i utečeneckých táborů.

Na následující mapce si můžete udělat představu o rozsahu navštěvovaných zařízení.


Působnost spolku Múzadětem

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz