základní kameny

stanovy výroční zprávy zápisy ze zasedání

Základní vize spolku Múzy dětem

2010

Zvýšit šanci dětí z dětských domovů na plnohodnotný život v rámci společnosti i soukromí a tím zvýšit stabilitu společnosti.

Co cítí děti v dětském domově

11.4.2005

Radim Koreš poslal několik důležitých vět o dětech z dětských domovů, ze sborníku, který dali dohromady Slováci. Vznikl na základě dotazníkového šetření mezi bývalými dětmi z děcáků.
...odkaz k článku vede do rubriky Echo...

Zakladatelé o Múzách

2003

Videozáznam, kde zakladatelé spolku Múzy dětem, Ing. Petr Vopelka a Karel Navrátil vysvětlují, jak k nápadu založit toto sdružení přišli, jak se vyvíjely počátky projektu a co od práce v tomto spolku očekávají jak jeho protagonisté, tak i ti, pro něž je především určen - děti v dětských domovech.

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz