uskutečněné akce

388 - Příprava nových patronů projektu PATRON v Rakovicích

28. - 30.3.2014

Foto z akce Přestože několik nových adeptů patronství z časových důvodů nemohlo „školicí“ víkend v Rakovicích absolvovat, sešla se tu víc než slušná parta zajímavých lidí. Snad by se ale slušelo zopakovat co to patronství vlastně je:
Jde o podstatu projektu PATRON - kamarádství dospělého mužského a dospívajícího kluka z dětského domova, které pomůže tomu druhému překonat potíže přechodu k samostatnému životu. A toto kamarádství Múzy Dětem spolu s Ligou Otevřených Mužů pomáhají navázat a v prvních fázích různými způsoby podporovat.

Kromě nových potenciálních patronů do Rakovic přijeli /na rozdíl od loňského pilotního setkání/ i tři zkušení patroni /dva Honzové a Roman/ a vedoucí vychovatel z DD Písek Radim. Samozřejmá byla i účast všech mužských členů projektového týmu, ačkoli já sám jsem byl v Rakovicích ke své škodě opět jen šest hodin. I ty ale stály za to!

S už zkušeným patronem Honzou Weissem jsme dorazili v průběhu sobotní snídaně, pozdravili se se známými a seznámili s budoucími patrony. Následné povídání v kruhu v patře ukázalo, že letos mají adepti patronství o něco reálnější představy o dětských domovech a životě v nich. Přesto pro ně byla spousta věcí, které se dozvěděli zejména od Radima Koreše, ale i od nás ostatních, značným překvapením. Radim i nám, členům týmu, kteří projekt už přes rok uvádíme v život. ozřejmil podstatnou devizu projektu PATRON, kterou jsme si doposud plně neuvědomovali. Tou pro nás novou informací bylo konstatování, že pro kluky z děcáku přináší patron unikátní možnost trávit čas s někým dospělým jen ve dvou. Tuhle individualitu vztahu v každodenním chodu „děcáku“ téměř nikdy nemohou zažít. Podstatných i těch méně podstatných informací se v kruhu vyjmenovala a vysvětlila spousta. A dotazy jen pršely.

Po Radimově odjezdu všechno řečené zkomprimovalo a zpřehlednilo Evženem představené „desatero“ patrona. Každé „přikázání“ jsme samozřejmě patřičně vysvětlili a okomentovali.

K obědu nás jarní slunce ven na trávník a samozřejmě i u výtečného oběda připraveného dámami z Ethnocateringu Berkatu /jediné ženy přítomné během víkendu v objektu/ jsme probírali problémy kluků z dětských domovů a možnosti projektu a patronů, jak jejich nezáviděníhodný život pozitivně ovlivnit.

Odpoledne už probíhaly všechny aktivity venku a patroni se tu dozvěděli spoustu nejen o tom, co patronství dává jejich zkušenějším kolegům, ale při různých cvičeních i spoustu o sobě samých, své schopnosti reagovat na druhé i některých svých limitech.

Já pak bohužel musel odjet za jinými povinnostmi, takže informace o dalším průběhu víkendu už mám zprostředkované. Kolegové, ale i fotky ovšem dostatečně barvitě ilustrovali, že i další dění v Rakovicích bylo navýsost zajímavé a přínosné pro všechny zúčastněné. U večerního sezení u ohně nechyběly kytary a došlo i na hovory týkající se běžných chlapských témat, která sem ale nepatří. Prostředí Rakovic a jejich krásného okolí lákalo i ke sportovnějším činnostem, takže došlo i na ranní běh a procházky po okolí.

Nejdůležitější ale je fakt, že se naplnilo to, proč jsme tento víkend pořádali:
Z mírně rozpačitých různorodých mužských individuí, která v pátek do Rakovic dorazila, se stal během víkendu zárodek soudržné mužské party, jejíž jednotliví členové se výrazně přiblížili nejen k reálné představě o všem co patronství obnáší, ale také u nich došlo k výraznému posunu k odpovědnému rozhodnutí patronem.se opravdu stát.

Teď už je „jen“ potřeba vybrat z klukovských adeptů v dětských domovech ty, s nimiž by poučení a rozhodnutí chlapi mohli vytvořit za necelý měsíc na Mařanově mlýně při různých adrenalinových činnostech fungující kamarádské dvojice.

Víkend v Rakovicích dává naději, že to může podařit i v této, druhé vlně projektu.

Karel Navrátil
Múzy dětem a projekt PATRON

Projekt Evropský sociální fond v ČR
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz