uskutečněné akce

476 - PATRON: Besedy a nábor v Jihlavě a Hradci Králové

20. a 24.9.2018

Foto z akce S manažerem projektu Patron Lukášem Talpou už tvoříme sehraný tandem. Protože ale na naše předchozí propagační výpady do regionů moc zájemců nechodilo, tentokrát jsme propagaci projektu spojili s Lukášovou přednáškou na téma Mužská solidarita, které je Lize Otevřených Mužů vlastní. Přednáška je skvělá, stejně jako hostitelské subjekty v obou městech a i zájem viditelný na FB, ale ani tady jsme nával neměli.

Do Jihlavského Centra pro rodinu sice nedorazili původně ohlášení zástupci do projektu zapojeného DD Senožaty, ale podvečer to byl přesto velmi vydařený a přítomné dámy z pořádající organizace i příchozí pánové odcházeli s odhodláním šířit zvěst o Patronu a patronství dál a dokonce s nabídkou uspořádat a patřičně zpropagovat na Vysočině další podobnou akci.

V Hradci Králové jsme zavítali do Hnízda snů, kam nás pozval jeden z patronů Pavel. Návštěva tu byla o trochu větší, navíc dorazili i účastníci projektu PATRON z dětského domova v Potštejně, ale protože část publika tvořili studenti, kteří měli sice o projekt a problematiku dospívajících v ústavní péči živý zájem, ale do věku patronů musí teprve dospět, nábor se i zde bude odehrávat spíš zprostředkovaně. Nicméně obě akce byly průběhem i zájmem přítomných vydařené.

Větší návštěva a nával patronů se snad budou konat příště.

Projekt
Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz