uskutečněné akce

569 - Múzí návštěva v DDŠ Býchory

11.3.2023

Foto z akce Po předlouhé době jsme se vypravili do DDŠ v Býchorech. Se zdejším zařízením spolupracujeme dlouhodobě v programu Patron, býchorské děti se účastnily opakovaně projektu Život nanečisto a dosud od nich dostáváme pozitivní reakce, já jsem v roce 2018 předsedal porotě umělecké soutěže DDŠ a VÚ z celé republiky pořádané zdejším domovem v Kolíně, ale s partou múzi jsme tu nebyli od roku 2012!! A málem jsme kvůli nedorozumění v přípravné komunikaci nebyli ani tentokrát. Když jsem se v pátek telefonicky ujišťoval, že nás čekají, zjistil jsem, že ne! Nakonec jsme se ale domluvili a druhý den jsme mohli vyrazit. Řetěz potíží sice ráno chvilku pokračoval, ale nakonec jsme dorazili na místo včas a od příjezdu už vše šlapalo jak hodinky a hladina dobré nálady a všestranného nadšení stále stoupala.

Děti se natěšeně zapojovaly do písniček i tance, přiměřeně žasly nad kouzly, od Marwana si nechaly kaligraficky napsat jména v arabštině, od Boba barvami proměnit tváře a „tetovat“ paže. S Darí a Milanem si vytvářely šperky, Terezka inovativně zrežírovala Mezihorky se zapojením cirkusových prvků (… a děti to zvládly!), obvykle bouřlivý úspěch měla Paulova kouzla i jeho dramatizovaný hřbitovní morytát a škola kouzel. Ještě větší nadšení snad vzbudila Marwanem vedená bubenická dílna, v níž se ukázaly velké dětské talenty.

Podívali jsme se i na zdejší raritu v podobě čtyř koní, byť nám tentokrát děti nebyly až tak nadšenými průvodci jako kdysi. Může to být tím, že éra mobilů vztah k živé přírodě oslabuje, … nebo taky tím, že byla zima a děti už se těšily na oběd.

Náš návrat do Býchor se vydařil náramně, o čemž mj. svědčí i reakce pana ředitele. Ten se sice našeho řádění s dětmi nezúčastnil, ale na základě reakci dětí i vychovatelů nám nejen srdečně telefonicky i písemně poděkoval, ale také projevil zájem o opakování naší návštěvy ještě v tomto roce. Takže když nám to vyjde a domluvíme se, pojedeme do Býchor zas na podzim. A těšíme se.


Návštěvníci/účastníci: Bob Hochman, Darí Fejtková s Milanem, Tereza Indráková, Marwan Alsolaiman, Petr Pilík a Paul Merild

Fotografie

Vlastní stránky

Další podobné akce (výjezdy):

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz